Oferta
Wybierz producenta
Kontakt

Rowery Giant - Korba
Warszawa, Ochota

ul. Białobrzeska 13
tel. 22 823 49 91
mapa dojazd


godziny otwarcia:

Sklep czynny po
wcześniejszym
umówieniu się na tel.

22 823 49 91

 
Rowery Giant - Korba
Warszawa, Wilanów

Al. Wilanowska 9A
tel. 22 402 03 30
mapa dojazd
 
godziny otwarcia:

Sklep otwierany po
wcześniejszym
umówieniu się na tel.

22 402 03 30
 
Dożywotnia gwarancja
Gwarancja udzielana jest pierwszemu właścicielowi ramy, sztywnego widelca oraz  oryginalnych komponentów każdego nowego roweru Giant na wady materiałowe i technologiczne pod warunkiem rejestracji roweru w Giant Polska,  „rejestracja nowych rowerów”

Szczegółowy opis aktualnie obowiązującej gwarancji:

WARUNKI GWARANCJI

Firma Giant Polska udziela gwarancji jedynie pierwszemu właścicielowi ramy, sztywnego widelca oraz oryginalnych komponentów każdego nowego roweru Giant na wady materiałowe i technologiczne na okres:

Gwarancja dożywotnia:
- na ramę roweru, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem rejestracji roweru na stronie Giant Polska w zakładce „rejestracja nowych rowerów”, w terminie 1 miesiąca od daty zakupu (klienci, którzy kupili swój rower po 1 stycznia 2014, a przed uruchomieniem rejestracji, również będą mogli skorzystać z nowych warunków gwarancji).

Gwarancja na okres 5 lat:
- na ramę roweru, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, bez rejestracji roweru na stronie Giant Polska.

Gwarancja na okres 10 lat:
- na widelce sztywne.

Gwarancja na okres 3 lat:
- na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.

Gwarancja na okres 1 roku: 
- na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z  wyłączeniem: części innych marek niż Giant, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant, widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta.

UWAGA: użytkownik nowego roweru Giant jest zobowiązany w ciągu 1 miesiąca od daty zakupu dokonać przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant, co musi być potwierdzone pieczęcią w karcie gwarancyjnej. W przypadku nie dokonania przeglądu gwarancja traci ważność.

WYMAGANIA ODNOŚNIE MONTAŻU
Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant i przygotowane przez sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI
Jeżeli nie postanowiono inaczej, sposób naprawy wynikający z niniejszej gwarancji oraz wszelkich gwarancji domniemanych ogranicza się do wymiany wadliwych części na części o takiej samej lub większej wartości, a decyzja leży w wyłącznej gestii firmy Giant. Gwarancja obejmuje okres rozpoczynający się od daty zakupu. Przysługuje wyłącznie pierwotnemu właścicielowi. Firma Giant nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, uboczne i wynikowe, w tym za obrażenia ciała, szkody materialne lub straty ekonomiczne, zarówno wynikające z umowy sprzedaży, gwarancji, zaniedbania użytkownika, odpowiedzialności z  tytułu niezgodności towaru z umową lub z jakiegokolwiek innego tytułu.

WYŁĄCZENIA
Niniejsza gwarancja oraz wszelkie gwarancje domniemane nie obejmują:
- normalnego zużycia części, takich jak opony, łańcuchy, zębatki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- rowerów serwisowanych w innych punktach niż u autoryzowanych sprzedawców firmy Giant;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- użycia roweru w sytuacjach nietypowych lub w celach komercyjnych oraz w celu innym niż ten, do którego rower został zaprojektowany;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzenia powłoki lakierniczej wynikającego z udziału w zawodach, wykonywania skoków, zjazdów lub treningu do takich konkurencji, a także z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używanie go w takich warunkach;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji oraz wszystkich dodatkowych gwarancji firma Giant, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie  ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem firmy Giant.

Firma Giant nie udziela żadnych innych gwarancji, wyrażonych ani domniemanych. Wszelkie domniemane gwarancje, łącznie z gwarancjami przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu, są ograniczone w czasie do okresu trwania powyższych wyrażonych gwarancji.

Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z  tytułu gwarancji wymagany jest paragon lub inny dokument z datą zakupu oraz poprawnie wypełniona karta gwarancyjna.

Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami.
Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od typu roweru lub od kraju. Niniejsza gwarancja udziela nabywcy określonych praw; nabywcy mogą przysługiwać również inne prawa (prawa lokalne). Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie  zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o niezgodności towaru z umową.
 
Projekt & cms: www.zstudio.pl