PURE GPS daje Ci wstęp do świata liczników bazujących na sygnale GPS. Tutaj najprostsze operacje spotykają się

z najnowszą technologią. Dodatkowo dla wszystkich naj-ważniejszych funkcji rowerowych, duży wyświetlacz pokazu-

je również w czytelny sposób funkcje wysokości włączając graficzny profil wspinaczki. Nawigacja kompasem zawsze

pokacuje kierunek, w którym zaczęła się wycieczka lub inną, wskazaną przez Ciebie lokalizację

 

FUNKCJE

 

• Prędkość aktualna

• Prędkość średnia

• Porównanie prędk. śr./akt.

• Prędkość maksymalna

• Dystans wycieczki

• Dystans całkowity

• Czas jazdy

• Całkowity czas jazdy

• Zegar (12/24h)

• Temperatura

• Spalane kalorie

• Nawigacja kompasem

WYSOKOŚĆ  

• Wysokość aktualna

• Kąt aktualny

• Wznoszenie

• Maksymalna wysokość

• Całkowita wysokość wspinaczki

• Wskaźnik wysokości

 

CECHY

 

• Komunikacja NFC ze smartfonem Android przez SIGMA LINK app

• Interfejs PC/MAC przez USB i DATA CENTER

• Statystyki treningu dla 12 m-cy

• Oszacowanie treningu na urządzeniu

• Pełnotekstowy wyświetlacz

• 7 języków

• 110 godzin pamięci

• Podświetlenie wyświetlacza

• Montaż bez użycia narzędzi